EAF väärtustab ausa mängu reegleid

Eesti Aerutamisföderatsioon väljastas juhendi spordivõistlustega manipuleerimise vastu Alus: Spordivõistlustega manipuleerimise vastane Euroopa Nõukogu konventsioon (Eesti liitunud 19.09.2016). EAF teeb igakülgset koostööd oma liikmete, teiste spordiorganisatsioonide, võistluste korraldajate ja muude asjaomaste organisatsioonidega, et võidelda spordivõistlustega manipuleerimise vastu, kaitsta spordi ausust ja spordieetikat kooskõlas spordi sõltumatuse põhimõttega ning tuvastada, analüüsida ja hinnata seonduvaid riske. Eesti Aerutamisföderatsioon on

Continue reading »