Sporditreeningute korraldamine 11. märtsist 2021

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020 korraldusest nr 282 (muudetud 09. märts 2021 korraldusega nr 111) „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ on sporditreeningud väli- ja sisetingimustes reguleeritud järgmiselt: Alates 11. märtsist kuni 11. aprillini 2021 (kaasa arvatud): 1) välitingimustes on lubatud treenimine, kui on tagatud,

Continue reading »

Sporditegevus alates 3. märtsist 2021. a kuni 28. märtsini 2021. a (kaasa arvatud)

Vabariigi Valitsuse 19.08.2020. aasta korralduse nr 282 § 2014 kohaselt on alates 3. märtsist 2021. a kuni 28. märtsini 2021. a (kaasa arvatud): siseruumides sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe lubatud individuaaltegevusena ja individuaaltreeninguna, sealhulgas koos juhendajaga, ning kui teiste isikutega hoitakse vähemalt kahemeetrist vahemaad. Keelatud on rühmaviisiline tegevus või treening. välistingimustes noorsootöö, sportimine, treenimine, huvitegevus, huviharidus,

Continue reading »