Uudised

Treenerite kutseeksam

EAF Kutsekomisjon kuulutab välja aerutamistreeneri 3, 4, 5 ja 6 taseme kutsekvalifikatsiooni omistamise ja pikendamise eksami.

Dokumendid kvalifikatsiooni taotlemiseks palume esitada:

aadressile Aasa 1, Tartu 50304 või koit@aerutaja.ee

Dokumentide esitamise lõpptähtaeg on 10. august 2016!
Kohustuslikult esitatavad dokumendid (koopiad):

a) vormikohane avaldus vt http://www.eok.ee/node/6532
b) isikut tõendava dokumendi koopia – pass, ID kaart või juhiluba
c) haridust tõendava dokumendi koopia
d) täiendkoolituse läbimist tõendava dokumendi koopiad viimase nelja aasta kohta
e) vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus (CV) vt http://www.eok.ee/node/6532
f) kutseomistamistasu maksmist tõendav dokument või selle koopia (maksekorraldus)
(Kutset pikendavad treenerid ei pea esitama haridust tõendavat dokumenti ega isikut tõendava
dokumendi koopiat)
– Dokumentide õigsuse eest vastutab esitaja.

Kutseomistamise tasu:
tasuda Eesti Aerutamisföderatsiooni Swedbanki a/a EE512200221002100347
Selgitusse märkida: Treener + tase; ees- ja perekonnanimi.
Kutseeksami tasu määrad:
III tase 32EURi , IV tase 38EURi , V tase 45EURi, VI tase 58EURi

Edu soovides,
EAF kutsekomisjon

Sponsorid

Partnerid