Uudised

EAF väärtustab ausa mängu reegleid

Eesti Aerutamisföderatsioon väljastas juhendi spordivõistlustega manipuleerimise vastu

Alus: Spordivõistlustega manipuleerimise vastane Euroopa Nõukogu konventsioon (Eesti liitunud 19.09.2016).

EAF teeb igakülgset koostööd oma liikmete, teiste spordiorganisatsioonide, võistluste korraldajate ja muude asjaomaste organisatsioonidega, et võidelda spordivõistlustega manipuleerimise vastu, kaitsta spordi ausust ja spordieetikat kooskõlas spordi sõltumatuse põhimõttega ning tuvastada, analüüsida ja hinnata seonduvaid riske.

Eesti Aerutamisföderatsioon on Eesti Olümpiakomitee ja rahvusvahelise aerutamisföderatsiooni International Canoe Federation (ICF) ning Euroopa aerutamisföderatsiooni European Canoeing Association (ECA) liige.

Dokument on leitav siit.

Martin Ilumets
EAF president

30.10.2018

Sponsorid

Partnerid