Uudised

Kärestikuaerutamise keskus Eestisse

PRESSITEADE
27.04.2020

Tori Vallavalitsus koostöös Eesti Aerutamisföderatsiooniga(EAF) planeerib rajada Pärnu jõele endise paisu asemele rahvusvahelistelestandarditele vastava aastaringse veespordi ja veeturismi keskuse.

„Sindis Pärnu jõele loodud tehiskärestik on Baltimaades ainulaadne oma suure vooluhulga ja languse kõrguste vahe tõttu, mis võimaldab maailmatasemel kärestikuaerutamise harjutus- ja võistluskompleksi rajamist“, tutvustab idee tausta EAF president Martin Ilumets.

Tori vallavanema Lauri Luuri sõnul on ambitsiooniks luua keskus, mis pakub Eestis ainulaadsed võimalused kärestikul veespordialade harrastamiseks ning rahvusvaheliste võistluste korraldamiseks. Lisaks tehiskärestiku võistlustaristu väljaarendamisele ehitatakse jõe äärde spordiklubihoone koos vajalike olmetingimustega. Koos kaasaegse rekreatsioonialaga, mis on planeeritud kärestiku kallastele, tõstab veespordi ja veeturismikeskus piirkonna atraktiivsust“, toonitab vallavanem.

„Seni on Eestis kärestikuaerutamise ja süstaslaalomi harrastajad pidanud kasutama paljuski Lätis Valmieras asuvat tehiskärestikku, ka Eesti meistrivõitlusi on korraldatud Valmieras kuna antud kärestik on hetkel Baltikumis ainus selletaoline, kuid ka seal sellised veeolud nagu meil Sindis puuduvad“, tutvustab Ilumets.

“Mul on hea meel, et Tori Vald on veespordi ja veeturismikeskuse idee eestvedajana projekti elujõuliselt edasi viinud ja kaasanud protsessi kogukonda ja erinevaid koostööpartnereid. Samuti on antud initsiatiivile oma heakskiidu andnud Euroopa Aerutamise Assotsiatsioon (ECA) kuna ala harrastamiseks lähiregioonis tingimused puuduvad ning süstaslaalom on olümpiaala, mille arendamine on ka rahvusvahelise alaliidu prioriteet“, lisas Ilumets.

Tehiskärestiku loomise taustast: Keskkonnaagentuur alustas 2018. aastal Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi võimendusel projekti “Pärnu jõestiku elupaikade taastamine” elluviimist. 1970. aastatel rajatud ja kalade rännet takistava 4,3 meetri kõrguse betoonist Sindi paisu lammutamistöödega alustati sama aasta septembris, et rajada paisu asemele kalade rännet soodustav tehiskärestik. Video: https://www.youtube.com/watch?v=IuZyIt9uQ-0

Sindi tehiskärestiku rajamise projekti oli kaasatud veespordi spetsialist ning lisaks kalade rände võimaldamisele oli üheks projekti kõrvaleesmärgiks ka veespordiks sobiva kärestiku rajamine.

Lisainfo:

Lauri Luur
Vallavanem
Tori Vallavalitsus
+372 523 7966
Lauri.luur@torivald.ee
www.torivald.ee

Katariina Vaabel
Kommunikatsiooninõunik
Tori Vallavalitsus
+372 5866 6327

Martin Ilumets
President
Eesti Aerutamisföderatsioon
+372 510 7907
martin@aerutaja.ee

Sponsorid

Partnerid