Uudised

Sporditegevus alates 3. märtsist 2021. a kuni 28. märtsini 2021. a (kaasa arvatud)

Vabariigi Valitsuse 19.08.2020. aasta korralduse nr 282 § 2014 kohaselt on alates 3. märtsist 2021. a kuni 28. märtsini 2021. a (kaasa arvatud):

  1. siseruumides sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe lubatud individuaaltegevusena ja individuaaltreeninguna, sealhulgas koos juhendajaga, ning kui teiste isikutega hoitakse vähemalt kahemeetrist vahemaad. Keelatud on rühmaviisiline tegevus või treening.
  2. välistingimustes noorsootöö, sportimine, treenimine, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe lubatud, kui on tagatud, et osalejate arv rühmas ei oleks rohkem kui 10 inimest, sealhulgas juhendaja, ning tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega.

Nimetatud piiranguid ei kohaldata spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade esi- ja meistriliigade mängijatele.

Spordivõistlused on lubatud ainult siis, kui nendes osalevad spordialaliidu võistlussüsteemis võistlevad professionaalsed sportlased ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja kandidaadid ning võistkondlike alade esi- ja meistriliigade mängijad. Isikud, kes ei kuulu eelpool nimetatud rühmadesse ei tohi võistlusel osaleda (sealhulgas harrastussportlased, seeniorsportlased ja veteransportlased).

Kultuuriministeeriumi sporditreeningute ja spordivõistluste korraldamise juhendi kohaselt määratleb Eesti täiskasvanute ja noorte koondise liikmed ja kandidaadid spordialaliit. Spordialaliit avaldab enda kodulehe avalehel nimekirja koondise liikmetest ja kandidaatidest. Nimekiri esitatakse enne avalikustamist ülevaatamiseks Kultuuriministeeriumile vastavalt ministeeriumi juhistele.

Kultuuriministeeriumi sporditegevuse ja spordivõistluste korraldamise juhendid leiate siit:

https://www.kul.ee/et/uudised/korduma-kippuvad-kusimused-koroonaviiruse-levik-ja-kultuurivaldkond

Viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud meetmete järgimine on meie kõigi huvides. Selleks, et olukord Eestis tervikuna paraneks ja Vabariigi Valitsusel oleks võimalik arutada tulevikus võimalikke piirangute leevendusi, tuleb praegu kehtivatest reeglitest korrektselt kinni pidada. Saame aru, et sportlased ja treenerid soovivad väga treenida ja võistelda, aga praegu tuleb siiski kinni pidada treenimiseks ja võistluste korraldamiseks kehtestatud reeglitest ja piirata juhuslikke kontakte.

Eelpool nimetatud nõuete täitmata jätmisel on õigus rakendada korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha maksimaalne suurus on 9600 eurot. Sunniraha eesmärk on kohustada kehtestatud nõudeid, meetmeid ja piiranguid järgima ja seda võib määrata korduvalt.

Sponsorid

Partnerid