Uudised

Sporditreeningute korraldamine 28. detsembrist 2020

Alates 28. detsembrist 2020 kuni 17. jaanuarini 2021 Ida-Virumaal ja Harjumaal:
1) ei ole siseruumides sportimine ja treenimine lubatud.
2) välitingimustes on lubatud individuaalne (2+2) sportimine ja treenimine. Samuti on
lubatud treenimine rühmas, mille suurus on kuni 10 inimest + juhendaja ning tagatud peab
olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega.

Alates 14. detsembrist 2020 kuni 10. jaanuarini 2021 ülejäänud Eestis:
3) sisetingimustes on tagatud kontaktivaba individuaaltegevus ja individuaaltreening, sealhulgas
koos juhendajaga;
4) välitingimustes on lubatud individuaalne (2+2) sportimine ja treenimine. Samuti on
lubatud treenimine rühmas, mille suurus on kuni 10 inimest + juhendaja ning tagatud peab
olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega.
5) sisetingimustes võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt
kahemeetrist vahemaad, välja arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui
nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada. Välitingimustes toimub inimeste
hajutamine;
6) siseruumides kantakse maski. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul,
kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi
põhjuseid arvestades võimalik;
7) ühiskasutatavad esemed desinfitseeritakse pärast igakordset kasutamist;
8) teenuse osutaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise
Terviseameti juhiste kohaselt.
Alapunktid 1, 2, 3, ja 4 ei kohaldata spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele
sporditegevusele, sealhulgas täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning
võistkondlike alade meistriliigade mängijatele, riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud
tegevustele, ning puudega isikute tegevustele.

Jälgi ka lehekülge www.kriis.ee

Püsime terved!

Sponsorid

Partnerid